Rustig en gezellig overblijven op Brede School Annie M.G. Schmidt
Het primaire deel van de Tussenschoolse Opvang (TSO), waarvoor Kindercentrum WereldKids verantwoordelijk is, is het zorgen voor een rustige en gezellige omgeving waar de kinderen tussen de middag kunnen eten en drinken onder begeleiding van de overblijfmedewerkers en de vrijwilligers.

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum WereldKids verzorgen, in samenwerking met vrijwilligers van school, de Tussenschoolse Opvang op de Annie M.G. Schmidt. 

Activiteitenprogramma
De pedagogisch medewerkers zitten boordevol goede ideeën en zullen de kinderen van groep 1 t/m groep 8 een leuk en actief middagprogramma aanbieden. Naast het nuttigen van de boterhammen zullen de kinderen actief vermaakt worden. Hierbij zoeken we zo veel mogelijk de buitenlucht op en kunnen kinderen deelnemen aan spellen zoals trefbal, verschillende tikspellen, tienbal, zoekspellen en bijvoorbeeld volleybal. Daarnaast zal er ook voldoende ruimte zijn voor vrij spel.

Stichting WereldKids Foundation
Alle activiteiten rondom de TSO worden uitgevoerd door Stichting WereldKids Foundation. Kindercentrum WereldKids regelt alle administratieve zaken rondom de TSO.

Inschrijven
Wanneer u uw kind gebruik wilt laten maken van onze TSO, dan verzoeken wij u om uw kind in te schrijven. De inschrijving is kosteloos en geheel vrijblijvend. Na ontvangst van de inschrijving, ontvangt u van ons een overeenkomst voor de door u aangevraagde dagen. U kunt dan beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de aangeboden plaats.

Plaatsing definitief
Uw kind is geplaatst vanaf het moment dat u de overeenkomst Tussenschoolse Opvang en de machtiging automatisch aan ons heeft geretourneerd. Plaatsingen kunnen plaatsvinden op elke willekeurige dag van de maand.

Kosten
Als u via een overeenkomst gebruik maakt van de TSO, schrijven wij het maandbedrag automatisch van uw rekening af. Per jaar zijn er ongeveer 38 weken dat wij TSO aanbieden. De TSO is beschikbaar op alle dagen dat de school lesgeeft, met uitzondering van de woensdagen.

Voor de vakanties en studiedagen, ongeveer 14 weken per jaar, betaalt u geen kosten voor de TSO. In de zomermaanden juli en augustus sturen wij u geen factuur. De vakanties en studiedagen zijn verrekend in het maandbedrag. Hierdoor ontvangt u iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag.

U betaalt dus 10 maanden de factuur voor het bedrag uit onderstaande rij. Gemiddeld betaalt u voor de TSO per keer € 2,50.

1 dag = € 10,00 per maand
2 dagen = € 20,00 per maand
3 dagen = € 30,00 per maand
4 dagen = € 40,00 per maand

Niet genoten TSO-dagen worden niet geretourneerd.

Go to top