Pedagogische doelen Kindercentrum WereldKids
Kindercentrum WereldKids vindt dat de klant er vanuit mag gaan dat wij opvang bieden met kwaliteit. Dit betekent concreet dat wij aantrekkelijke en veilige locaties hebben, mooie en goed ingerichte groepsruimtes hebben, diversiteit aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanbieden, verantwoorde voeding geven en pedagogisch kwaliteit bieden.

Voordat onze medewerkers op de groepen gaan werken, doorlopen zij een sollicitatieprocedure. Een screening is daar onderdeel van. Vervolgens worden de medewerkers op de groepen door onze pedagogisch manager begeleidt.

Tijdens de (pedagogisch) werkoverleggen met de groepen wordt het handelen op de groep besproken en getoetst of dit overeenkomt met het pedagogisch beleid van Kindercentrum WereldKids. De locatiemanagers en de pedagogisch manager zijn regelmatig op de groepen aanwezig om de leidsters te begeleiden en waar nodig te coachen.

Daarnaast worden er regelmatig trainingen en workshops aangeboden, zodat de medewerkers van de groepen bijgeschoold worden en hun kennis in pedagogische zaken verbreden.

Pedagogische doelen

Ons pedagogisch beleid beschrijft 4 opvoeddoelen waar wij zorg voor dragen. Te weten:

  1. Emotionele veiligheid;
  2. Sociale competenties;
  3. Persoonlijke compententies;
  4. Normen en waarden.

Wilt u de uitgebreide beschrijving lezen van onze 4 opvoeddoelen? Download dan onderstaand bestand. 

 

 

Go to top