Hieronder vindt u een interessante nieuwsberichten met betrekking tot kinderopvang.

Nieuwsberichten Algemeen

'Picky eating' (moeilijk eten) is een veel voorkomend probleem bij jonge kinderen. Een kwart van de ouders zegt dat hun peuter een moeilijke of kieskeurige eter is. Sebastian Cardona Cano deed onderzoek naar dit gedrag.
Omdat de vaccinatiegraad voor het derde opeenvolgende jaar is gedaald, met ongeveer een half procent, wordt er in opdracht van het kabinet een onderzoek gestart naar waarom steeds meer ouders hun kinderen niet laten inenten.
Terwijl de kinderopvangsector het de laatste jaren niet makkelijk had, bleef het aantal boerderijen met kinderopvang juist groeien. ‘De crisis is aan ons voorbij gegaan.’
Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die onderzoek gaat doen naar de fiscaal-juridische houdbaarheid van de modellen die IKC's hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel.
Het Europees Hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak van het pre-pack faillissement van Smallsteps. De procedure die bij dit flitsfaillissement is gevolgd, is niet in lijn met de Europese Richtlijn. De Nederlandse rechter gaat de zaak tegen Smallsteps nu verder behandelen.
Go to top